Wagner_Selskabet_1_linje.png

Foredrag ved Lise Johnsson Warburg

lise warburg

Torsdag den 10. marts 2016: 

Ved dette genbesøg af lektor og komponist Lise Johnsson Warburg vil Relationen Franz Liszt og Richard Wagner blive belyst ud fra flere vinkler, herunder musikalske, kompositoriske og familiemæssige.
 Nye og spændende forbindelser vil ligeledes blive anskueliggjort.

Foredraget finder sted i Odd Fellow Palæet, Bredgade 28, København, kl. 19:30 – 22:30.

Tilmelding til Lis Paulin senest tirsdag den 8. marts 2016.

Foredrag ved Anders V. Munch

anders v munch

Onsdag den 25. november 2015:

Prof., dr. phil. Anders V. Munch, Syddansk Universitet, taler over emnet: Hvordan Wagners tanker om Gesamt-Kunstwerk’et fik betydning for de moderne kunstformer. Foredragsholderen har bl.a. udgivet bogen ”Fra Bayreuth til Bauhaus. Gesamt-Kunstwerk’et og de moderne kunstformer”.

Foredraget finder sted i Odd Fellow Palæet, Bredgade 28, København, kl. 19:30 – 22:30.

Tilmelding til Lis Paulin senest mandag den 23. november 2015.

Ordinær generalforsamling

generalforsamlingen holdes i Odd Fellow PalæetTirsdag den 19. april 2016: 

Richard Wagner Selskabet holder denne gang sin ordinære generalforsamling i Odd Fellow Palæet, Bredgade 28, København, kl. 19:30.

Tilmelding til Lis Paulin senest fredag den 15. april 2016. Dagsorden m.v. vil blive udsendt i marts 2016.

Mogens Bang in memoriam

Kære Medlemmer.

Selskabets stifter, første formand og æresmedlem, Mogens Bang, er ikke mere. Han gik bort den 7. januar 2017.

Mogens Bang brændte for den klassiske musik og navnlig for komponisten Richard Wagner og hans operaer.

Denne interesse gav ham anledning til at arrangere og deltage i en rejse til Wagner-festspillene i Bayreuth sammen med HM Dronningen og HKH Prins Henrik.

Under dette besøg mødte han formanden for Det Internationale Richard Wagner-Forbund, Josef Lienhart. På Josef Lienharts opfordring stiftedes Richard Wagner Selskabet i København den 10. oktober 1994 med Mogens Bang som selskabets første formand. En post han bestred i 10 år.

I samme periode var Mogens Bang medlem af Det Internationale Richard Wagner-Forbunds præsidium, hvilket gav Richard Wagner Selskabet mulighed for at stå som vært for den internationale Richard Wagner-kongres, der blev afholdt i København i 2003 med HKH Prins Henrik som protektor. De mange hundrede deltagere fra Wagner-selskaber over hele verden taler stadig om den vellykkede kongres.

Mogens Bang blev æresmedlem af Richard Wagner Selskabet i 2005.

Richard Wagner Selskabet siger Mogens Bang stor tak for hans initiativ til stiftelsen af Selskabet og for hans mangeårige indsats i Selskabets regi.

Bisættelsen finder sted lørdag den 14. januar 2017, kl. 10:00, fra Helsingør Kirkegårdskapel.

Æret være Mogens Bangs minde.

Finn Elkjær, formand
Richard Wagner Selskabet

20 Oct, 2017