Wagner_Selskabet_1_linje.png

Foredrag ved Lise Johnsson Warburg

lise warburg

Torsdag den 10. marts 2016: 

Ved dette genbesøg af lektor og komponist Lise Johnsson Warburg vil Relationen Franz Liszt og Richard Wagner blive belyst ud fra flere vinkler, herunder musikalske, kompositoriske og familiemæssige.
 Nye og spændende forbindelser vil ligeledes blive anskueliggjort.

Foredraget finder sted i Odd Fellow Palæet, Bredgade 28, København, kl. 19:30 – 22:30.

Tilmelding til Lis Paulin senest tirsdag den 8. marts 2016.

Foredrag ved Finn Schumacker

finn schumacker

Tirsdag den 2. februar 2016: 

Musikchef for Odense Symfoniorkester Finn Schmumacker vil denne aften fortælle om Ring-projektet i Odense. Foredragsholderen kommer ind på Odenses transformation, som gør det muligt at realisere projektet.

Hertil vil Finn Schumacker berette om sine otte år som medlem af Bayerisches Staatsorchester ved Bayerische Staats-oper, der som bekendt uropførte Rhinguldet og Valkyrien. Særligt Wagner-forestillingerne under ledelse af daværende GMD Wolfgang Sawallisch var en af husets grund-piller – af mange gode grunde.

Foredraget finder sted i Odd Fellow Palæet, Bredgade 28, København, kl. 19:30 – 22:30.

Tilmelding til Lis Paulin senest fredag den 29. januar 2016.

Foredrag ved Anders V. Munch

anders v munch

Onsdag den 25. november 2015:

Prof., dr. phil. Anders V. Munch, Syddansk Universitet, taler over emnet: Hvordan Wagners tanker om Gesamt-Kunstwerk’et fik betydning for de moderne kunstformer. Foredragsholderen har bl.a. udgivet bogen ”Fra Bayreuth til Bauhaus. Gesamt-Kunstwerk’et og de moderne kunstformer”.

Foredraget finder sted i Odd Fellow Palæet, Bredgade 28, København, kl. 19:30 – 22:30.

Tilmelding til Lis Paulin senest mandag den 23. november 2015.

17 Aug, 2018