Wagner_Selskabet_1_linje.png

Ordinær generalforsamling

Onsdag den 22. april 2015:


Resultatet af den ordinære generalforsamling blev genvalg af de på valg værende kandidater. Således blev Finn Elkjær genvalgt som formand, og Lis Paulin og Søren Mark Olesen genvalgt til bestyrelsen. Ligeledes blev Finn Hegner genvalgt som revisor og Bjarne Olsen som revisorsuppleant. Hele referatet fra generalforsamlingen er vedlagt denne udsendelse. Formandens beretning, samt regnskab og budget er tidl. udsendt. Efter generalforsamlingen sås minderige optagelser fra jubilæumsfesten i oktober 2014 tilvejebragt af selskabets medlem Ole Irgens. De 30 deltagere nød herefter et velfortjent glas.

Her kan du se referatet af generalforsamlingen

Foredrag ved Stig Jarl

Tirsdag den 17. marts 2015: 


Lektor Stig Jarl holdt ved denne genvisit et foredrag med følgende udgangspunkt – ”…og så blev skovfuglen spist af en krokodille. Regiteater og opera-iscenesættelse.” At være tro mod værket er en illusion: Værket skabes først på scenen – ikke hverken i partitur eller libretto! Vis brud i stedet for sammenhænge, var budskabet. Man skal ikke være (værk)tro blot for at være tro. Det er avantgarden, der genskaber teatret i teatret, og i teatret (scenografi og iscenesættelse) er det det, der definerer værket i dets endelige form! Udgangspunktet var Katharina Wagners Meistersinger og Castorphs Ring – konceptkunstneren: Aktion er desrespekt – men det er respektløst ikke at forholde sig! Forvirringens dramaturgi præger Castorphs Ring – at behandle med respekt er respektløst. Stig Jarl kom vidt omkring – flere af de 56 tilhørere var mere eller mindre chokerede – de måtte hjem og tænke videre.

Stipendiateftermiddag ved barytonen Jens Søndergaard

Søndag den 8. marts 2015: 


Selskabets stipendiat i 2014, barytonen Jens Søndergaard, fortalte energisk om sit ophold i Bayreuth og den flotte modtagelse dernede. Udover Der Fliegende Holländer og Lohengrin så han Castorphs Die Walküre, som han fandt manglede en rød tråd. Denne eftermiddag i Odd Fellow Palæets Kongesal blev krydret med bl.a. Fliederarien og Wotans Abschied, samt Blinde Spillemand fra Nielsens Fynsk Foraar og Henriks Lovprisning fra Maskarade. Ved flyglet residerede pianisten Peter Møllerhøj. 82 gæster havde fornøjelsen af dette møde med stipendiaten.

17 Aug, 2018