Wagner_Selskabet_1_linje.png

Kasper Holten, Anne Fugl, Peter Wang og Stig Jarl i paneldiskussion

Onsdag den 7. oktober 2015:

Emnet for aftenens debat var: Regiteater og iscenesættelser af operaer. Deltagere i debatten var instruktør Anne Fugl, instruktør Kasper Holten, lektor Stig Jarl og docent Peter Wang. Trods flytning af dato mødte 100 tilhørere op til dette spændende arran-gement, hvor Haandværker-foreningens Musikklub lagde hus til i Laugshuset.

Allerede fra begyndelsen emmede salen af entusiasme. Med Søren Mark Olesen som præsentator og undertegnede med stopuret indledte paneldeltagerne debatten med hver sit 5 minutters indlæg som svar på det fælles spørgsmål 1: ”Hvad er regiteater, og hvad er dets berettigelse”. Allerede her var forskellig tilgang og indstilling tydelig. Alle deltagere præsenterede gode argumenter for deres respektive holdninger i både indlæg og den efterfølgende debat.

Også ved spørgsmål 2 fik hver deltager 5 min. til sin rådighed. Spørgsmål 2 lød: ”Beskriv for os sandheden om, hvordan man instruktionsmæssigt og scenografisk både imødekommer komponistens krav og tilskuernes forventning – set i takt med tidens gang og samfundets udvikling”. Stærke, gennemarbejdede og klare argumenter blev præsenteret af deltagerne hver i sær. Storartet at overvære stofkyndiges meninger brydes. Efter pausen besvarede panelet indsamlede publikumsspørgsmål. Summa summarum – en fuldkommen vellykket aften, hvor forsamlingen var tændt til sidste minut. Stor tak til deltagerne.

Foredrag ved Bjørn Steding-Jessen

bjoern steding jessen

Mandag den 28. september 2015:

Cand. mag. Bjørn Steding-Jessen holdt denne aften et foredrag, der belyste Richard Wagners betydning for og afsmitning på de samtidige yngre italienske komponister. De 47 tilhørere fik indsigt i de utrolige sammenhænge, der var. Samtidens fortalere og det modsatte, samt kvaliteten af de forskellige librettister blev behandlet. Afsmitningen vedr. fortid, nutid, fremtid og det gennemkomponerede forløb kom tydeligt frem.

Op til 11 stadier blev gennemgået, de to sidste hhv. kromatisk harmoni og forløsning. Herefter hørtes eksempler, hvor forbindelsen med Richard Wagner var tydelig. Komponistgenerationen født omkring 1860 havde foredragsholderen opgjort til 45 (se illustratrionen). Af disse blev bl.a. Catalani, Leoncavallo, Puccini, Franchetti, Mascagni, Busoni, Cilea og Giordano forbundet til emnet. Undervejs oplyste foredragsholderen publikum om forskellige sideproblematikker – herunder fx udløbsdato for rettigheder, samt historien om Puccinis hustru, der måtte i fængsel og købes fri pga. en misforståelse. En aften fyldt med viden og atter en øjenåbner for musikelskere med hjertelig tak til foredragsholderen.

komponistgenerationen

Foredrag ved Stig Jarl

Tirsdag den 17. marts 2015: 

Lektor Stig Jarl holder ved denne genvisit et foredrag med følgende udgangspunkt – ”…og så blev skovfuglen spist af en krokodille. Regiteater og opera-iscenesættelse.”
Foredraget finder sted kl. 19:30 i Medborgerhuset, Danasvej 30, Frederiksberg.
Tilmelding til Lis Paulin senest lørdag den 15. marts 2014. Pris for ikke-medlemmer kr. 75,00.

17 Aug, 2018