Wagner_Selskabet_1_linje.png

Stipendiatophold i Bayreuth

lucas bruun de neergaard

Lørdag den 13. august - torsdag den 18. august 2016: 

Selskabets stipendiat for 2016, Lucas Bruun de Neergaard, vil komme til at opleve Den Flyvende Hollænder, Parsifal, Götterdämmerung og Stipendiatkoncerten, samt mange andre aktiviteter i Bayreuth.

Lucas Bruun de Neergaard er født i Brande i 1986 i Midtjylland og begyndte som 22-årig at modtage sangundervisning sideløbende med sine studier i arabisk ved Københavns Universitet.

Efter to år på MGK var han fra 2011 til 2012 elev ved Det Jyske Musikkonservatorium i Århus, hvor hans lærere inkluderede adjunkt Bodil Øland og docent Frode Steengaard.

Han var i 2009 finalist i den landsdækkende konkurrence Unge Sangere og har i sin tid på MGK og konservatoriet arbejdet med repetitører som Søren Rastogi, Ulrich Stærk, Helmuth Deutsch, Mikael Eliasen, Brett McMunn m.fl.

Lucas Bruun de Neergaard er nu studerende på Det Kongelige Danske Operaakademi i København ved docent Susanna Eken og ass. prof. Christen Stubbe Teglbjærg, hvorfra han dimitterer i 2016. Lucas Bruun de Neergaard er basbaryton.

Ordinær generalforsamling

Onsdag den 22. april 2015:


Resultatet af den ordinære generalforsamling blev genvalg af de på valg værende kandidater. Således blev Finn Elkjær genvalgt som formand, og Lis Paulin og Søren Mark Olesen genvalgt til bestyrelsen. Ligeledes blev Finn Hegner genvalgt som revisor og Bjarne Olsen som revisorsuppleant. Hele referatet fra generalforsamlingen er vedlagt denne udsendelse. Formandens beretning, samt regnskab og budget er tidl. udsendt. Efter generalforsamlingen sås minderige optagelser fra jubilæumsfesten i oktober 2014 tilvejebragt af selskabets medlem Ole Irgens. De 30 deltagere nød herefter et velfortjent glas.

Her kan du se referatet af generalforsamlingen

Foredrag ved Stig Jarl

Tirsdag den 17. marts 2015: 


Lektor Stig Jarl holdt ved denne genvisit et foredrag med følgende udgangspunkt – ”…og så blev skovfuglen spist af en krokodille. Regiteater og opera-iscenesættelse.” At være tro mod værket er en illusion: Værket skabes først på scenen – ikke hverken i partitur eller libretto! Vis brud i stedet for sammenhænge, var budskabet. Man skal ikke være (værk)tro blot for at være tro. Det er avantgarden, der genskaber teatret i teatret, og i teatret (scenografi og iscenesættelse) er det det, der definerer værket i dets endelige form! Udgangspunktet var Katharina Wagners Meistersinger og Castorphs Ring – konceptkunstneren: Aktion er desrespekt – men det er respektløst ikke at forholde sig! Forvirringens dramaturgi præger Castorphs Ring – at behandle med respekt er respektløst. Stig Jarl kom vidt omkring – flere af de 56 tilhørere var mere eller mindre chokerede – de måtte hjem og tænke videre.

Mogens Bang in memoriam

Kære Medlemmer.

Selskabets stifter, første formand og æresmedlem, Mogens Bang, er ikke mere. Han gik bort den 7. januar 2017.

Mogens Bang brændte for den klassiske musik og navnlig for komponisten Richard Wagner og hans operaer.

Denne interesse gav ham anledning til at arrangere og deltage i en rejse til Wagner-festspillene i Bayreuth sammen med HM Dronningen og HKH Prins Henrik.

Under dette besøg mødte han formanden for Det Internationale Richard Wagner-Forbund, Josef Lienhart. På Josef Lienharts opfordring stiftedes Richard Wagner Selskabet i København den 10. oktober 1994 med Mogens Bang som selskabets første formand. En post han bestred i 10 år.

I samme periode var Mogens Bang medlem af Det Internationale Richard Wagner-Forbunds præsidium, hvilket gav Richard Wagner Selskabet mulighed for at stå som vært for den internationale Richard Wagner-kongres, der blev afholdt i København i 2003 med HKH Prins Henrik som protektor. De mange hundrede deltagere fra Wagner-selskaber over hele verden taler stadig om den vellykkede kongres.

Mogens Bang blev æresmedlem af Richard Wagner Selskabet i 2005.

Richard Wagner Selskabet siger Mogens Bang stor tak for hans initiativ til stiftelsen af Selskabet og for hans mangeårige indsats i Selskabets regi.

Bisættelsen finder sted lørdag den 14. januar 2017, kl. 10:00, fra Helsingør Kirkegårdskapel.

Æret være Mogens Bangs minde.

Finn Elkjær, formand
Richard Wagner Selskabet

20 Oct, 2017