Wagner_Selskabet_1_linje.png

Aktuelt siden sidst

Tenorer

Tirsdag den 11. november 2014 kl. 19.30

Foredrag ved Henrik Engelbrecht

Vi får igen besøg af Tivolis musikchef, Henrik Engelbrecht,
 som denne gang vil forlyste os over emnet:

"Tenorer" ‐ særligt med blik på Wagner-­‐tenorer"

Foredraget holdes i Laugshuset, Nørre Allé 15, København.

Tilmelding til Lis Paulin senest fredag den 7. november 2014.

henrik engelbrecht 

 

Torsdag den 29. maj - søndag den 1. juni 2014:  
International kongres i Graz, Østrig

Kongressen begyndte med flot velkomstmiddag med underholdning krydret med velkomster fra den internationale formand Eva Märtson, formanden for Wagner Forum Graz Heinz Weyringer og flere andre. På andendagen fandt selve delegeretforsamlingen sted fra morgenstunden. Til præsidentvalget var der to
kandidater. Der var undertiden ’kraftige’ argumenter for denne eller hin
kandidat. Efter kampvalg valgtes formanden fra Wagner-selskabet i Leipzig
Thomas Krakow til ny præsident. Blandt de nye ikke-tyske medlemmer af
præsidiet er nu pianisten Selma Gudmundsdottir fra Reykjavik, Andrea
Buchanan, London og undertegnede, der valgtes til sekretær. Samme aften
opførtes Lohengrin i byens opera. Sangeren Johannes Chum sang ufattelig godt
gennem alle akter. På tredjedagen var der en kirkekoncert og om søndagen afskedsmiddag kl. 13. Graz
er en hyggelig by, og kongressen var godt planlagt. Interesserede kan få referatet fra delegeretmødet
ved henvendelse til mig. Næste kongres finder sted i Dessau den 14. – 17. maj 2015 med en hel Ring.

Mandag den 28. april 2014:
Stipendiataften med basbarytonen Simon Duus.
Simon Duus lagde ud med
Abendstern. I Bayreuth var han blevet
modtaget med åbne arme. Det
højtidelige havde han bidt mærke i.
Undervejs talte han om Baumgartens
opsætning af Tannhäuser – regiteater,
industriel scenografi uden poesi fandt han. Stipendiaten sang også Williams for de fremmødte 60
medlemmer og gæster i Laugshuset denne aften tillige med Bellini og Schubert. Personligt spejlede
Simon Duus sig i Bryn Terfel.

Fredag den 23. april – lørdag den 3. maj 2014:
The Lauritz Melchior Int. Singing Competition 2014
En del af Selskabets medlemmer
havde fundet vel til Aalborgs nye
attraktion ’Musikken Hus’, hvor
Melchior-konkurrencen blev afholdt i
år. 1. prisen gik til Tiina-Maija Koskela,
Finland, 2. Prisen fik danske Magnus
Vigilius, 3. prisen gik til Karen Foster og 4. prisen til Erik Nelson Werner, begge USA.

Onsdag den 23. april 2014: Generalforsamling
Omkring 40 af Selskabets medlemmer
deltog i den ordinære generalforsamling
på Frederiksberg. Referat fra selve
generalforsamlingen er vedlagt. Eneste
nyvalg var Bjarne Olsen som revisorsuppleant.

Tirsdag den 18. marts 2014:
Foredrag ved Erik Harboe og Morten Hein fra Udgiverselskabet
Hegermann-Lindencrone
Lanceringen af cd’en ’Melchior at his Best’ var årsagen
til denne aften. De ca. 50 fremmødte tilhørere fik på
meget interessant vis indblik i processen og
fundamentet for udgivelsen. Gennem filmoptagelser
og interviews med Lauritz Melchior kom vi vidt
omkring. De tidlige år i Bayreuth sammen med Kirsten
Flagstad blev beskrevet. Herunder Melchoirs udeblivelse fra en middag i 1931, hvor Adolf Hitler deltog. Herefter
sang han ikke mere i Bayreuth. Vi hørte ’Flaget’ sunget i New York i 1937. Stemmemæssigt supplerede hr. Krüger
med billedet, ’at Caruso sang i det lyriske, mens Melchior sang i det dramatiske – kunne lukke op for sluserne.’ I
udgiverselskabets materiale er bl.a. også Peter Lindroos, samt Kong Frederik, der flere gange dirigerede – også
med Prins Henrik som klaversolist. Kongen takkede i øvrigt koret for at ville synge under ham, selvom dette ville
takke ham for direktionen. Der havde i tidens løb været mange eksempler på dygtige solister fx Birgit Nilsson, der
var berømt for at kunne holde tonen endog meget længe uden vejrtrækning. På den tekniske side kunne
udgiverselskabet under processen blive nødt til at ’rette’ i materialet, hvis man havde flere optagelser af det
samme stykke musik med samme solist og en tone eller to var forkert i hovedoptagelsen. Hermed forbedredes
slutproduktet. En dybdegående, tankevækkende og interessant aften.

Tirsdag den 18. februar 2014:
Foredrag ved Lise Johnsson Warburg
Ca. 60 fremmødte tilhørere fik en kæmpeflig af viden
om Richard Wagner og andre komponister ved
Selskabets møde denne aften. Lise Warburgs viden
om musik er imponerende. Analysen af og
sammenstillingen med andre europæiske
komponister og ikke mindst sammenligningen med
Verdi fik mange blandt publikum til at se og forstå
nye facetter i musikkens verden og om de forskellige komponisters evner og udvikling, samt den gensidige
inspiration og ’lånen’ af hinanden. Tak til Lise Warburg for en ’fyldt’ aften – respekt for en brændende kærlighed
til og indsigt i stoffet.

Tirsdag den 14. januar 2014:
Foredrag ved Peter Wang
Udgangspunktet for denne aften var reaktionen fra
Düsseldorf – nazificering. Vi kom vidt omkring –
kristendom, som forlængelse af jødedom,
inkvisitionen, gebildete jøder contra ghettojøder –
Wagner er imod de første – hævder, at de kopierer -
fx Hebriderne – er smukt men overflødigt.
Nibelungerne er jøder. Wotan kom i dårligt selskab –
men angrer. Siegfried dumper, mens Parsifal består. Et andet udsagn er, at Tannhäuser er kritik af paven. Hvor
Goebbels hadede Parsifal, elskede Himmler denne opera – jf. Wewelsburg. Men han glemte kærligheden. Peter
Wang konkluderede, at Wagner ikke kunne være grundlag for nazismen. En anderledes, til tider provokerende og
øjenåbnende aften blev de ca. 90 tilhørere til del.

Tordag den 21. november 2013:
Aften med to danske Bayreuth-Sangere

Sopranen Ditte Errboe-Holtze og tenoren Jakob Errboe-Holtze fortalte denne aften om deres karrierer og specielt Bayreuth-erfaringer m.v. De har begge sunget i koret i Festspielhaus i både 2012 og 2013.

I kraft af sin fars arbejde som scenetekniker på Aarhus Teater kom Ditte Errboe-Holtze tidligt i berøring med Wagner. Allerede som 4-årig hørte hun Selskabets æresmedlem Francesco Cristofolis Ring i Aarhus. Ditte har under sin uddannelse bl.a. studeret hos et andet af Selskabets æresmedlemmer, nemlig Tina Kiberg.

Jacob Errboe-Holtzes indgang til musikken skete via trompetspil. Siden hen læste han på universitet men sang med på operamusik. Sang for for Ulrik Cold, der fandt potentiale i stemmen. Han skiftede derfor over til konservatoriet og sang selvfølgelig Wagner. På Glasgow Operaskole mødte kan sin nuværende hustru.

I netop Glasgow har Bayreuth Festspillene et ’forsyngningskontor’.
Begge sang for i 3-5 minutter. De blev udtaget og fik et ’efterspørgselsbrev’, og spurgt om de stod til rådighed hele sommeren. Siden fulgte en lyserød kontrakt underskrevet af begge Wagner-døtre. Det er forudsat, at alt er lært udenad og kunnes.

Ewa Wagner-Pasquier byder hvert år koret velkommen til sommerens ophold.

Hver dag er logistisk planlagt for alle syv prøvesale i nærområdet på Grüner Hügel. Der er kulissekopier, så man kommer hurtigt til at prøve på scenen. I pauserne er der ’unstudierte Proben, hvor alt tjekkes blandt få medlemmer ad gangen. Koret har egen korsal. Koret består af140 sangere.
Det er tilfredsstillende at synge i et perfekt kor, udtalte begge foredragsholderne. Alle detaljer tjekkes. Før en forestilling synger man alt igennem. Og så igen til selve forestillingen.
Ambitionsniveauet holdes konstant oppe. Man øver i pauserne. Disciplinen kører helt til sidste node. Alt foregår med militær præcision. Der er ’betjente’, der holder justits med mødetider m.v.. Siden Neubayreuths oprindelse i 1951 har der kun været to korledere før den nuværende. Så der kan tales om kontinuitet.

En mentorordning hjælper de nye korsangere med at falde til og på plads. Mange kormedlemmer kommer igen og igen. Men hvert er prøveproceduren den samme.
Begge foredragsholdere har modtaget ’Nachfrage-Brief’ for 2014.
Oplandet omkring Bayreuth har siden 1876 stillet værelser til rådighed for kunstnerne. Dette puslespil hjælper huset også med.

Det musikalske arbejde er forskelligartet. Noget larmer. Noget er smukt.
Sart, svagt, lyrisk, fint. Kontraster er tydelige. Stemmerne skal være fleksible. Intonationen skal være i orden og rytmerne præcise. I nogle sekvenser synges ottestemmigt – det kræver stor nøjagtighed. Overalt hersker en knastør tysk sarkasme. Koret skal være verdens bedste. Også derfor piskes der kollektivt i stemmegrupperne.

Pga. akustikforsinkelse af lyden er der fuldstændigt tjek med hastighederne i musikken. Koret må ikke følge hoveddirigenten. Kun sidedirigenterne, jf. nævnte forsinkelser. Solisterne derimod følger hoveddirigenten. Også sufflørerne dirigerer fra deres boks.

Fra salen spurgtes om man kunne øve samtidigt i egen lejlighed. Svaret var ja, idet man primært læser og tæller. Man kan ikke forcere en indstuderingsproces – alt skal indprentes.
Som et kuriosum kan nævnes, at de benyttede og tilsendte noder ofte er fyldt med notater fra tidligere benytteres hånd. Noderne benyttes, indtil de er slidt op.

Generelt: Musikken ændrer sig ikke ved de forskellige opsætninger. Dirigenten Christian Thielemann fx lægger ikke fingrene imellem. Men normalt blander dirigenterne sig ikke i opsætningen. Men de griber ind, hvis opsætningen går ud over musikken. Fx ønskede en instruktør, at koret stod med siden til under sang. I en sådan situation har dirigenten det sidste ord. Også efter en diskussion.
Arbejdssproget er tysk, og det vigtigt at kunne fagudtryk. Begge sangere har da også taget tyskundervisning.

Efter pausen sås et klip fra Svanekoret fra Lohengrin-DVD’en. De forskudte indsatser for at vise folkemængdens forvirring påvistes tydeligt. Herefter samledes stemmerne sig gradvist. En udfordring ved denne opsætning var, at det var svært at få rottekostumerne af i en fart og se fin ud bagefter i sit kostume nedenunder. Rottekostumerne skulle hænges præcist på en krog.
I slutningen af første akt sås det tydeligt, at rotterne var orienteret mod rigtig kordirigent i siden. Koret havde gult jakkesæt på under rottekostumet.
Og varmt var det selvfølgeligt, når udendørstemperaturen var 38 grader.
De hurtige kostumeskift muliggøres ved hjælp af hjælpere, der står udenfor. Det hele kører som på samlebånd.
Foredragsholderne følte en kærlighed til denne forestilling, humoren undervejs, samt fællesskabet under produktionen. I de gamle garderober er der trangt, men der er tjek på alt, fx broderet korsangernavn på alle kostumer og dele.
Et andet kostumeskift, hvor tungen skulle holdes lige i munden, var, hvor en rottehale skulle fastgøres med magnet på en tylkjole. Det forudsatte, at korsangeren huskede at tage et magnetbælte på indenunder, samt havde vendt det rigtigt. Ellers ville halen ikke sidde fast. Ligeledes skulle halen holdes fast med hånden, når der var risiko for, at andre kunne komme til at træde på den.

I sidedirigenternes dirigentstokke er der en rød lampe for enden, så både de fire dirigenter kan se hinanden og koret se dem.

Alle kostumer er nøjagtigt syet og gennemført til mindste detalje. Mottoet er, at praktikken skal være i orden, før kunsten kan blive god.

Med hensyn til opsætninger kan der ske skift i utide. Seneste Tannhäuser blev fx taget af et år før tid. Opsætningen var for plat. Selvom inspiration fra teksterne fra Schillers Nietzsches, Wagners skrifter indgik, blev instruktøren buet ud men blev stående, hvilket var den egentlige skandale dengang. Koret får altid bifald lige meget hvad.

Sangerparret har hidtil været heldige med at kunne følges ad indtil nu. Men de er klar til også at virke på forskellige scener hver for sig, selvom der også er en datter med i billedet.

Som afslutning på en indsigtsgivende, morsom og fornøjelig aften så de 55 deltagere Brudekoret fra Lohengrin med bl.a. Klaus Florian i spidsen.


Generel omtale jf. tidl. nyhedsbrev.

Ungt dansk ægtepar synger i Festspilkor i Bayreuth

For første gang i flere år synger to danskere med ved årets Festspil i Bayreuth. Ditte Errboe og tenor Jakob Holtze, der begge afsluttede deres sangstudier ved det Kongelige Danske Musikkonservatorium i 2009, vil i år medvirke i Den Flyvende Hollænder, Lohengrin, Tannhäuser og ikke mindst i den nye Ring, der markerer 200-års fødselsdagen.

Ditte Errboe og Jakob Holtze, der rejste til Bayreuth for at begynde prøverne den 17. juni 2013, har mere end kærligheden til Wagners musik til fælles. De blev gift i oktober 2012 og har også deres lille datter med sig på turen. Som barn af en musikerfamilie hørte Ditte Errboe selv sin første Ring i Aarhus som 4-årig, og nu må ringen så siges at være sluttet.

Umiddelbart efter hjemkosten fra Bayreuth fortsætter Ditte sin turné med Den Rullende Opera, hvor hendes Dusine i Massenets Grandtanten fik Politiken til at beskrive hende som ”skabt til operakomik” (Henrik Friis, 3. marts 2013).

Jakob Holtze, der efter konservatoriestudierne fortsatte tre år ved operaskolen under Royal Conservatoire of Scotland, har netop turneret som Don José i Det Kongelige Teaters turnéopsætning af Carmen. I den kommende sæson medvirker han i Det Kongelige Teaters Madame Butterfly-turné.

 

Lørdag den 19. oktober 2013:
Foredrag ved speciallæge Sebastian Swane

Dette foredrag begyndte kl. 10 og sluttede lidt over kl. 15. Vi kom vidt omkring. De psykologiske beskrivelser fra Wagners side blev tydeliggjort med eksempler fra Tannhäuser og Lohengrin ‐ ikke mindst gentagelsen af motiver i uventede kombinationer. Begreber som intrigen i 2. akt, pubertetsfremstilling, incest, dobbelthed, jalousi. Lagdelingen, hvor op til fem samtidige motiver spilles samtidigt og tilmed matcher i harmoni blev anskueliggjort på bedste vis.

Undervejs hørte vi hr. Swane selv i bl.a. Abendstern. En kopi af Wagners hund Ross deltog også.

50 tilhørere fik en hel del ud af tiden denne lørdag inkl. frokost, samt kaffe med bibliotekets lækre
kage. Sebastian Swane har lovet at besøge selskabet igen.

 

Onsdag den 25. september 2013:
Foredrag ved Henrik Palsmar

Cand. phil. Henrik Palsmar talte om Wagners klaverværker og sange.

De to værktyper fylder ikke meget i Wagners produktion. Bortset fra Wesendonck Lieder er der hovedsagelig tale om ungdoms- og lejlighedsværker. Han komponerede alting ved klaveret, men i modsætning til vennen Franz Liszt var han ingen klavervirtuos. Hans opus 1 fra 1831 var en stor klaversonate, og det første, han komponerede i den lange pause mellem Lohengrin og Rhinguldet, var en eksperimenterende fantasisonate til Mathilde Wesendonck i 1853. De kaster et interessant lys over hans kompositoriske udvikling og giver mulighed for at forstå detaljer i hans musiksprog.

Henrik Palsmar er musikhistoriker, cand. phil. og organist ved Johannes Døbers Kirke i Valby. Han har skrevet over 300 artikler om musik i Den Store Danske Encyklopædi.

Komponisten skrev lejlighedsværker for bl.a. klaver. Disse er sjældent udkommet. Ligeledes forbød familien udgivelse af hans skrifter, hvorfor den seneste udgave er fra 1911.

Wagner var vild med Beethovens sene værker. Inspireret heraf skrev han bl.a. en sonate til Betty Schott, forlægger Schotts hustru, i håb om at få udgivet sine værker. Sonaten er komponeret efter Ringen. Stilen i værkerne ændres til at indeholde flere motiver.

Wagner skrev også 7 scener til Goethes Faust. Publikum fik lejlighed til at synge med på omkvædet - Als hätte sie Lieb' im Leibe. - De første af ungdomsværkerne er lange. Og med foredragsholderens ord kunne følgende være beskrivende - Inspireret af Beethoven - efter model af Pleyel resulterer det i en dårlig Schubert-sonate. - Til Mathilde Wesendonk skrev han bl.a. en sonate jf. sin gæld til Otto Wesendonk. Kendetegnende er den uendelige melodi. - Som eksempel på hans Lieder hørte tilhørerne arien Afsked fra Maria Stuart på en indspilning med Lone Koppel. Yderligere medvirker Björn Asker. - Wagner kunne læse andres partiturer fra bladet og dirigere herefter. - En anden kuriøsitet er hhv. Schumanns og Wagners musik til Heines digt over Napolion - Grenadier - begge med Marseillaisen til slut. - Endelig var Wagner aldrig ironisk i sin musik - derimod sarkastisk. Her hørtes en indspilning med Thomas Hampson. - Wesendonk-Lieder. Mathildes digte satte han musik til. Måske mere end teksten kan bære. Men god er musikken. At der har været mere end åndeligt fællesskab kunne noterne i originalpartituret til Die Walküre tyde på: GSM Gesegnet sei Mathilde og LDMM Liebe dich meine Mathilde. -Til slut hørtes Hans Werner Hinzes flotte instrumentation Wagners musik til et af digtene.

En rigtig fornøjelig, givende aften for de knap 40 tilhørere.

Mandag den 27. maj 2013:
Foredrag ved Lotte Heise

Wagnerkenderen Lotte Heise underholdt med sit foredrag med titlen: "Hvorfor er Wagner så genial?" Ringen er som en bibel for hende. Og hun fulgte med i alle librettoer allerede fra barns ben. Man kan altid høre, at det er Wagner. Og man kan høre ham på mange måder. Lotte Heise kom ind på mange facetter af komponisten. Når man skal herfra engang, skulle det ske til slutningen af Ringuldet, lød hendes slutreplik. Efter spørgsmål fuglte signierstunde og pause. Til slut sås tegnefilmen Richard fra kongressen i Leipzig. De 110 gæster fik en fantastisk og vittig aften.

Onsdag den 22. maj 2013: 200-året for Richard Wagners fødsel i Leipzig, lørdag den 22. maj 1813.

Lørdag den 18. - onsdag den 22. maj 2013: International Richard Wagner Kongres i Leipzig.

Lørdag den 4. maj 2013: Udflugt til Birgit Nilson Museet

Lørdag den 4. maj 2013 deltog medlemmer af Selskabet sammen med danske og svenske ligesindede i en tur til Birgit Nilsson Museet i Båstad nord for Helsingborg. Turen var arrangeret af Ingemar Olander fra OVIS, og det blev en dejlig dag i godt vejr.
Vi mødtes ca. 40 interesserede bag Malmø Operaen og kørte med bus til Båstad, hvor vi blev modtaget med kaffe og sandwich i museets cafe, som er indrettet i den gamle stald.
Så var der rundvisning i beboelseshuset - i hold, for det er små forhold - og fri adgang til museet, hvor vi brugte et par timer. Billeder og effekter i massevis - og et genialt systemet med høretelefoner, som kunne aktiveres efter ønske. Det gav adgang til indtalte informationer, interviews med Birgit Nilsson og udvalgte indspilninger med La Nilsson, herunder en dybt betagende indspilning af "Liebestod" fra Bayreuth fra 1966.
Efter nogle timer blev vi samlet sammen og kørt til den lokale golfklub, hvor vi indtog en dejlig frokost med mulighed for at indtage den efterfølgende kaffe udendørs.
Sidste stop på turen var Västra Karup kirkegård, hvor Birgit Nilsson og hendes mand Bertil Niklasson ligger begravet. Smukt og med friske blomster på graven.

Hvis man er i området, kan det varmt anbefales at bruge ½ dag - eller mere - på museet, som er meget seværdigt. Helle Giersing


Tirsdag den 19. marts 2013: Foredrag ved Michael Schønwandt

Dirigenter Michael Schønwandt fortalte om sit virke og specielt det at fremføre og dirigere værker af Richard Wagner. Allerførst mindedes nyligt afdøde kammersanger Ib Hansen og hans store betydning for dansk opera. - Foredragsholderen er ud af en dansktysk familie og præget af krigen. Således blev Wagners musik afvist i hjemmet i begyndelsen. Men musikken havde levet der hele tiden. Som 30 årig dirigerede han Mestersangerne i Bayreuth. - Musiklivet er blevet mere fragmenteret nævnte Schønwandt. Grundlaget for den danske Ring krævede forberedelse på 2-3 år alene for grundlaget af opsætningen. Hvad ville man fortælle det nordiske publikum? - Allerede som treårig dirigerede han i hjemmet. Spillede dukketeater. Studerede statsvidenskab, men derefter direktion, samt musikvidenskab. Arbejdede først i London, så i Tivoli, samt den Jyske Opera og er nu via Stuttgart endt i Amsterdam indtil videre. Kommer måske tilbage til Danmark igen engang. De over 100 fremmødte oplevede en yderst levende og bevægende aften.

Tirsdag den 5. marts 2013: Foredrag ved Henrik Engelbrecht

Musikchef for Tivoli Henrik Engelbrecht fortalte om Richard Wagners indflydelse på sit liv og karriere. Foredraget foregik i Laugshuset. Allerede som barn dyrkede han musikken, bl.a. som fløjtenist i Holbæk Garden. Som 12 årig var han fascineret af Bøhms Ring. Uddannet ved konservatoriet i Esbjerg. Var med i såkaldte panikkoncerter i Tivoli. Blev chefdramaturg ved Operaen. At bevare grundidéen hele vejn i en opsætning er vigtig. F.eks. Operaens Ring, hvor synspunktet er Brünhildes. Det princip så han i Bayreuth.
Men han kan bedst lide det oversete geni Rossini.
Krydret med forskellige musikalske indslag fik de 80 tilhørere en indsigtsgivende, tankevækkende og morsom aften.


Onsdag den 13. februar 2013 - Koncert i anledning af boglancering.

Der var mere end fuldt hus i Sankt Petris Kirkes Chr. X Sal til den af Selskabet sponserede koncert i anledning af Wagnerforfatteren Henrik Nebelongs seneste Wagnerbog: " Liebesverbot - sex og antisex - i Wagners dramatik". Forlægger fra Vandkunsten Søren Møller Christensen indledte programmet. Dernæst talte professor i litteraturvidenskab på RSC, Søren Schou, om selve bogen. Endelig belyste forfatteren selv dele af værket. Det blev krydret med skønsang ved sopranen Gitta-Maria Sjöberg og den norske baryton Ronnie Johansen, der med deres sang belyste emnerne i bogen. De blev akkompagneret af koncertpianisten Irene Hasager. Endelig fremførte komponisten Ilja Bergh undervejs flere værker, herunder egner. Han har bl.a. komponeret operaen "Manden, der ikke ville være død", opført på Den anden Opera, og er også forfatter til bogen "En egocentrikers eskapader".

Under den efterfølgende reception signerede forfatteren eksemplarer af sin bog.

En skøn litterær og musikalsk eftermiddag.

Tirsdag den 22. januar 2013 - Stipendiataften med Sofie Elkjær Jensen

60 tilhørere i Laugshuset fik et par forunderlige timer med Selskabets Bayreuth-stipendiat i 2012 sopranen Sofie Elkjær Jensen og med den altid præcise pianist Jacob Beck ved flyglet. Et indlevende foredrag om Bayreuth-opholdet tilsat sprudlende operasang vakte begejstring blandt publikum. Stor tak til begge kunstnerne.


Onsdag den 14. november 2012 – WAGNERS GENIUS
Tidl. producer i Danmarks Radio og musikanmelder, komponist og lektor Lise Johnsson Warburg fortalte om sine oplevelser i Bayreuth, herunder den berømte Tristan (Nilsson, Windgassen, Böhm) fra1966, samt Boulez’ Parsifal (flere gange). Som datter af pianisten og musikforskeren Bengt Johnsson fik hun lejlighed til at møde mange af kunstnerne i Bayreuth. Lise Johnsson Warburg fortalte om Wagners musik – herunder specielt hans placering i og betydning for den tyske opera, samt sammenligninger med andre komponister og deres indbyrdes forhold både musikalsk og til hinanden. Endelig uddybede Lise Johnsson Warburg Wagners geniale mangfoldighed, det gennemkomponerede drama, selve orkestret og instrumentationen. Og ved eksemplets kunst på klaveret blev Wagners gennemkomponerede og geniale musik anskueliggjort. Derudover hørte de 80 begejstrede fremmødte gæster relevante uddrag af komponistens musik på cd. Lise Johnsson Warburg har lovet at komme igen.

Onsdag den 17. oktober 2012 - Wagner-sangen i hundrede år i diskophilt perspektiv.

Medstifter af Selskabet og mangeårigt bestyrelsesmedlem Henry Simonsen fortalte spændende om Wagner-sangens udvikling gennem tiderne med udgangspunkt i bl.a. konkrete indspilninger fra sin betydelige samling. Ældste optagelse i samlingen er fra 1898. Den ældste, vi hørte, var fra 1907. Indtil 1925 var pladerne kun trykt på een side. Vi kom vidt omkring begyndende med musikvækkelsen som påmønstret messedreng i Afrika.

Blandt de musiske udøvere hørtes Melchior, Schwarzkopf, Nilsson og Kaufmann (fra 2008). Furtwänglers indspilninger satte foredragsholderen stor pris på på baggrund af bl.a. dirigentens eminente indlevelse.

De 70 tilhørere satte pris på denne fantastiske aften. Bilag fra foredraget kan findes her.

*****

Onsdag den 26. september 2012 - BAYREUTH FØR, UNDER OG EFTER HAGEKORSET 1933-45

Peter Wang fortalte levende om Wagner-familien - nazisympatier - antisemitisme - inspiration for Hitlers holocaust. Og om Wagners operaer som inspiration for iscenesættelsen af det nazistiske politiske teater, partidagene i Nürnberg etc. Specielt familieslægtskab med bl.a Chamberlain blev berørt ligesom mange andre tankerækkende relationer, som muligvis kan forklare flere historiske kendsgerninger og sætte dem i et helt andet lys.

De 75 tilhørere fik en fantastisk aften - og glæder sig til en ny. Bilag fra foredraget kan findes her. Den oprindelige foredragsholder Hans Skaarup måtte melde fra på grund af sygdom. Men han har lovet at besøge foreningen i foråret, når han er helt rask.

*****

Onsdag den 25. juli 2012: Modtagelse af RWVI præsidentens brev samt Forbundsregeringens brev vedr. billetsituationen, som nu må være anses for at være definitivt tabt. Status fra før bliver ikke genetableret - kun udsigt til generelt lidt kortere ventetid. 

**********
Mandag den 9. juli er det officielle referat fra kongressen i Prag modtaget tillige med regnskabet for 2011. 

**********

Tirsdag den 19. juni 2012 - nyt ajourført kartotek over alle Richard Wagner selskaber er udkommet.

**********
Mandag den 18. juni 2012 meddeles det, at koncerten i Jerusalem er aflyst af myndighederne.

*********
Tirsdag den 5. juni 2012 modtages det endelige program for 200-jubilæumskongressen i Leipzig hos Richard Wagners fødsel. Materialet er tidl. rundsendt. 

**********
Fredag den 1. juni meddeler RWVI, at der for første gang afholdes en Richard Wagner koncert i Israel mandag den 18. juni 2012 jf. vort søsterselskab i Jerusalem.

**********
Torsdag den 31. maj 2012 beslutter bestyrelsen at overdrage årets stipendium til Bayreuth til Sofie Elkjær Jensen, idet Jakob Vad har fået engagement ved den Fynske Opera.

**********
Fra torsdag den 17. til søndag den 20. maj 2012 afholdt det internationale Richard Wagner Selskab, som Selskabet er medlem af,den årlige Internationale Richard Wagner Kongres i Prag. Med en tjekkisk præget velkomstkoncert i Judas og Tadeuskirken blev der budt velkommen til kongressen. Bagefter var der arrangeret sejltur med middag på floden Moldau. Flere gange sejledes igennem sluser, og Karlsbroen blev set nedefra et par gange. Fredagens delegeretmøde forløb rigtig fornuftigt. Det danske Selskabs input til regnskabspræsentation havde båret frugt. Vedr. Bayreuthbilletsituationen underskrev de delegerede et samlet opråb til regeringen i Berlin. Brevet gik af sted med anbefalet post om lørdagen. Fredag aften stod operaen Parsifal på programmet i Nationalteatret. Orkestret har en rigtig god lyd. De fleste sangere var gode, og koret rigtig godt. Iscenesættelsen havde også interessante budskaber. Lørdag var det så den nationale komponist Bedrich Smetanas komiske opera Den Solgte Brud, der stod på programmet. Også her gode sangere over næsten hele feltet. Jo, flere passager kender man godt i forvejen. Søndag begyndte afskedskoncerten i Statsoperaen. Her var udelukkende Wagner-uddrag på programmet. Fire solister bidrog sammen med gode og taknemmelige taler til at sætte et værdigt punktum for denne kongres. RWVI har forsat omkring 24.000 medlemmer på verdensplan. Der blev hilst på gæster så langt væk som fra Melbourne. Bagefter afsluttedes der med en lækker og rigelig buffet - på selve scenen i operaen. 11 af Selskabets medlemmer havde fundet vej til Prag.

**********
Onsdag den 18. april 2012 holdt Selskabet sin ordinære generalforsamling på Frederiksberg. Ca. 75 medlemmer var mødt op. Nye medlemmer i bestyrelsen er Kirsten Nielsen og Helle Giersing. Ny revisonsuppleant blev Poul Larsen. Formandens beretning og referatet fra generalforsamlingen findes under fanen nyhedsbreve.

**********
Lørdag den 24. marts 2012 underholdt Selskabets stipendiat fra 2011 dirigenten Christian Kluxen i en velbesøgt Øregårdssal på Gentofte Bibliotek. Ved hjælp af et pædagogisk rigtig godt opsat slideshow fik publikum et udmærket indtryk af en dirigents liv og virke. Herudover fortalte Christian om sit ophold i Bayreuth, som havde være både tankevækkende, givende og sjovt. Men ikke mindst underholdt han på tværfløjte sammen med Isabella Hübener, ligeledes tværfløjte, og pianist med flere Bach-satser transkriberet fra violiner til fløjter. Det var en stor fornøjelse at lytte til. Knap 70 tilhørere havde fundet vej til Gentofte.

**********

Mandag den 19. marts 2012 holdt Henrik Nebelong et direkte og tydeligt - underfundigt - foredrag om operaen Parsifal, der har premiere om kort tid. Flere forskellige indgangsvinkler og indtryk blev de ca. 70 tilhørere til del. Jo, operaen har rigtig meget at byde på.

************
Torsdag den 8. marts 2012 havde Selskabet fornøjelsen af at få besøg af Linda Watson og Poul Elming. Haandværkerforeningen lagde lokaler til dette 2-timers møde med et par verdensstjerner, der åbent og ærligt fortalte om den netop lancerede DVD med Parsifal - optaget i 1998. Ca. 80 tilhørere lyttede og så engageret udpluk fra DVD'en og nød solisternes meget morsomme kommentarer dertil. En rigtig vellykket eftermiddag.

Begivenheder

Tirsdag den 27. januar 2015

Lise Warburg


Ved dette genbesøg af lektor og komponist Lise Johnsson Warburg fortæller
foredragsholderen om sin fars rolle for Wagners musik. Han, Bengt Johnsson,
var en stor forkæmper for Wagner - og hele Wagner-skolen - ikke
mindst i det Wagner-fjendske 1945-Danmark, hvilket var en af grundene til, at
han blev inviteret til Bayreuth for at holde mesterkurser, men også foredrag og koncerter. Han fandt for øvrigt en ukendt Liszt-komposition i Villa Wahnfried.

Foredraget foregår kl. 19:30 i Odd Fellow Palæet (via kolonnaden til venstre), Bredgade, København.

Tilmelding til Lis Paulin senest lørdag den 24. januar 2015. Pris for ikke-medlemmer er kr. 75,00.

Side 14 ud af 14

17 Aug, 2018