Generalforsamling torsdag den 25. april 2019

Indkaldelse med dagsorden fremsendes i begyndelsen af april 2019. Forslag fra medlemmer skal sendes til formand Finn Elkjær (skriftligt eller via e-mail) og være formanden i hænde senest den 1. marts 2019.

Generalforsamlingen finder sted kl. 19:30, Danasvej 30, sideindgangen, Frederiksberg.

Tilmelding til Lis Paulin på senest mandag den 22. april 2019.


 

Richard Wagner Selskabet, København - medlem af RWV International e.V.