Generalforsamling torsdag den 25. april 2019

Indkaldelse med dagsorden fremsendes i begyndelsen af april 2019. Forslag fra medlemmer skal sendes til formand Finn Elkjær (skriftligt eller via e-mail) og være formanden i hænde senest den 1. marts 2019.

Generalforsamlingen finder sted kl. 19:30, Danasvej 30, sideindgangen, Frederiksberg.

I forlængelse af vores generalforsamling arrangeres foredrag af Henrik Engelbrecht om "H.C. Andersen og Richard Wagner". (Se næste artikel).

Tilmelding til Lis Paulin på senest mandag den 22. april 2019.

 


 

Richard Wagner Selskabet, København - medlem af RWV International e.V.