Generalforsamling torsdag den 25. april 2019

Indkaldelse med dagsorden fremsendes i begyndelsen af april 2019. Forslag fra medlemmer skal sendes til formand Finn Elkjær (skriftligt eller via e-mail) og være formanden i hænde senest den 1. marts 2019.

Generalforsamlingen finder sted kl. 19:30, Danasvej 30, sideindgangen, Frederiksberg.

I forlængelse af vores generalforsamling arrangeres foredrag af Henrik Engelbrecht om "H.C. Andersen og Richard Wagner". (Se næste artikel).

Tilmelding til Lis Paulin på senest mandag den 22. april 2019.