Velkommen tilbage, kære medlemmer

Vi glæder os til at afholde vores arrangementer uden andre restriktioner end at vi skal huske at passe godt på hinanden.

Richard Wagner Selskabet, København - medlem af RWV International e.V.