Beskyttelse af personlige oplysninger

 • Richard Wagner Selskabet i København – erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

  Det er vigtigt for os at beskytte de personlige oplysninger, som Selskabets medlemmer afgiver.
  Denne fortrolighedsaftale forklarer, hvilke personlige data Richard Wagner Selskabet i København indsamler, og hvordan Selskabet bruger og opbevarer disse data.

 • Personlige data, som vi indsamler

  Richard Wagner Selskabet i København indsamler data for at sikre en effektiv og sikker kommunikation mellem Selskabet og dets medlemmer.
  Richard Wagner Selskabet i København modtager oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse i forbindelse med, at et medlem indmelder sig i Selskabet.
  Disse oplysninger lagres efter modtagelsen på foreningens hjemmeside, beskyttet med kodeord. På baggrund heraf udfærdiger medlemssekretæren en intern liste med disse oplysninger. Selskabets bestyrelse har adgang til oplysningerne.
  Når medlemmerne i øvrigt henvender sig til bestyrelsen via e-mail, registreres navn
  og e-mailadresse.
  Selskabet modtager IKKE og indhenter IKKE oplysninger om personnumre.
  Selskabet henter ikke data fra tredjepart.
  Selskabet videregiver alene medlemmernes navne og privatadresser til Nets med henblik på opkrævning af kontingent.
  Medlemmernes personlige oplysninger anvendes ikke i kommercielt øjemed.
  Den dataansvarlige er Selskabets bestyrelsesformand.

 • Sådan bruger Selskabet personlige data

  Selskabets bestyrelse bruger de indsamlede data til følgende hovedformål:

  1. til at sende meddelelser, herunder indkaldelser og nyhedsbreve samt henvendelser eller generel orientering til medlemmerne samt
  2. til at ajourføre selskabets medlemsliste.
 • Rettigheder til beskyttelse af personlige oplysninger

  Richard Wagner Selskabet i København overholder gældende lovgivning i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, der er gældende fra den 25. maj 2018. Det omfatter følgende rettigheder, hvis det er relevant:

  Hvis behandling af personlige oplysninger er baseret på medlemmets samtykke, har medlemmet til enhver tid ret til at tilbagekalde dette samtykke med henblik på senere behandling.

  • Medlemmet har ret til at anmode Selskabet om adgang til og berigtigelse af de personlige data.
  • Medlemmet har ret til at protestere over behandlingen af sine personlige data, og
  • Medlemmet har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed
 • Sådan opbevarer og behandler Selskabet personlige data

  Personlige data, der er indsamlet, gemmes og behandles af enkelte udpegede bestyrelsesmedlemmer, primært formand, medlemssekretær og kasserer.
  Eneste tredjepartsagent er Nets, der udsender den årlige kontingentopkrævning.
  Bestyrelsen informerer kun Nets om medlemmernes navne og privatadresser.

 • Selskabets lagring af personlige data

  Medlemmernes personlige data opbevares hos bestyrelsen og Nets, så længe det anses for nødvendigt, dvs. så længe det pågældende er medlem.
  Herefter vil medlemmets personlige data blive slettet fra Selskabets database.
  Selskabets hjemmeside hostes p.t. af Unoeuro.com
  Bestyrelsen anvender p.t. One.com og gmail.com i mailkorrespondancen mellem bestyrelse og medlemmer og som platform for udsendelse af nyhedsbreve mv.
  Medlemmernes personlige oplysninger lagres hos medlemssekretæren og hos kassereren på pc, som er udstyret med databeskyttelses- og antivirusprogram.

 • Ændringer i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

  Selskabet opdaterer denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, når der lovmæssigt er behov for det, eller når det i øvrigt findes nødvendigt.
  Hvis der er væsentlige ændringer i erklæringen eller i den måde, hvorpå bestyrelsen bruger de personlige oplysninger, vil sådanne ændringer blive fremlagt som forslag til vedtagelse på den årlige generalforsamling. Væsentlige ændringer vil blive meddelt på foreningens hjemmeside.

 • Sådan kontaktes Selskabet

  Spørgsmål eller klager vedrørende bestyrelsens behandling af medlemmernes personlige oplysninger kan rettes til Selskabet telefonisk eller via e-mail.
  Kontaktinformationer fremgår af Selskabets hjemmeside under ”Kontakt”. Bestyrelsens telefonnumre og direkte mailadresser fremgår af nyhedsbrevene.

Opdateret af bestyrelsen i maj 2018

Richard Wagner Selskabet, København - medlem af RWV International e.V.