Bestyrelsen

Efter generalforsamlingen den 23. maj 2022
og konstitueringen er følgende i bestyrelsen:

Finn Elkjær

Formand

Lis Paulin

Næstformand og medlemssekretær

Kirsten Nielsen

Kasserer

Lone Ricks

Arrangementssekretær, lokaleansvarlig, webmaster og facebook-redaktør

Revisor

Finn Hegner, revisor
Bjarne Olsen, revisorsuppleant

Formænd siden selskabets stiftelse

  • Mogens Bang 1994
  • Leif Nielsen 2005
  • Finn Elkjær 2009