Bliv medlem

Årskontingent er kr. 300 pr. person.
Ved indmeldelse efter 1. juli er kontingentet kr. 150 for resten af året.
Gæstepris for ikke-medlemmer er kr. 75 pr. arrangement.

Indmeldelse kan ske via denne side.

Samtidig bedes du indbetale det aktuelle kontingentbeløb til Selskabets bankkonto,
reg.nr. 9570 kontonr. 13571430

IBAN DK1230000013571430, BIC/SWIFT DABADKKK

Ja tak, jeg vil gerne være medlem af Richard Wagner Selskabet